SOCIDE

O nás

Náš tým

Jsme parta středoškoláků, které už nebaví dívat se na současný neefektivní školní systém.  Proto se snažíme mladé lidi přivést k mimoškolním aktivitám, které je mohou posouvat mnohem dále než samotná škola.
Všichni jsme se potkali právě na různých mimoškolních soutěžích či projektech. Jsme tedy důkazem toho, že ty správné lidi člověk často nenajde hned ve vedlejším domě.
AS-spolecna-fotkaŘíkají o nás

caret-down caret-up caret-left caret-right
Eva Kotrčková Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor
SOCIDE je inspirativní mladý projekt, který dává šanci všem, kteří o ni projeví zájem. Podporuje neformální vzdělávání a otevírá obzory tam, kde klasická škola nestíhá držet krok. Přínos vidím hlavně v tom, že vzešel z potřeby studentů samých, a že si ho proto ušili tak říkajíc sobě na míru. Není to jen pasivní nabídka vzdělávacích akcí, soutěží a projektů, ale také možnost aktivně pracovat na osobním rozvoji pod vedením vhodně zvoleného mentora. Komplexní servis pak uzavírá spolupráce s firmami, které mohou mladým lidem poskytnout tolik žádanou praxi. A právě komplexnost služeb poskytovaných středoškolákům prostřednictvím moderní online platformy je to, čím se může SOCIDE odlišit od ostatních svého druhu. A to dává smysl.

Lenka Petrášková xPORT Business Accelerator VŠE
Za posledních několik měsíců se SOCIDE stal nedílnou součástí komunity xPORTu, podnikatelského akcelerátoru VŠE. Osobně obdivuji zapálení a motivaci jeho členů a zejména Vítka, který má projekt pod palcem. Co vidím jako neocenitelnou přidanou hodnotu je fakt, že projekt vzniká z potřeby samotných studentů, kteří si ho tvoří na míru podle sebe a podle toho, co jim jako studentům na trhu chybí. Myslím si, že je důležité podporovat a inspirovat studenty již na SŠ, aby aktivně pracovali na svém osobním rozvoji, učili se práce v týmu a nebáli se výzev. A díky SOCIDE to mají nyní jednodušší!

Miloslav Janda JANDA Consulting s.r.o.
Projekt, jenž má za cíl pomáhat studentům v jejich osobním rozvoji. Sdružování v jednotlivých soutěžích či aktivitách jim navíc může umožnit lepší uplatnění do budoucna a současně třeba i nalézt vhodný protějšek, se kterým by mohli sdílet společné zájmy, a tím je lépe ochránit před sociálním vyčleněním. Projekt je rovněž zajímavý pro podnikatele i zaměstnavatele, kteří mohou za pomocí sdružující platformy získat  vhodné členy pro budoucí spolupráci. Myšlenkou projektu je tedy něco, jehož cílem je pomoc, ochrana a rozvoj, tj. něco, co silně podporuji.