Menu Zavřeno

Zajímá mě

němčina

 

Umíte-li němčinu alespoň na středně pokročilé úrovni, pak možná uvažujete o tom, udělat si nějakou tu jazykovou zkoušku a získat některý z existujících certifikátů. Zkoušením a vydáváním osvědčení o znalosti německého jazyka se zabývá řada institucí. Každá má svou vlastní zkoušku, případně i celý systém zkoušek.

Pojďme si nejprve říci, proč bychom vůbec měli chtít nějaký ten certifikát získat. Musíme tomu věnovat značné množství času a peněz, a tak je na místě se ptát, jestli to za tu námahu stojí.

Certifikáty představují doklad o vaší úrovni jazyka, který je vydáván nezávislou, důvěryhodnou autoritou.

  • Můžete umět jazyk, ale to ještě neznamená, že vám to např. u pracovního pohovoru jen tak uvěří. Polovina uchazečů totiž tvrdí, že umí skvěle úplně všechno. A personalista na vás má jen omezený čas, na nějaké velké zkoušení jednoduše není prostor. Certifikát vám poskytuje nástroj k tomu, abyste ho rychle a jednoduše přesvědčili o svých kvalitách. 

Jazykové zkoušky představují mezníky ve studiu a jsou dobrým motivátorem.

  • Dalším přínosem jazykových zkoušek je to, že vám pomáhají strukturovat a organizovat Vaše studium. Získat certifikát představuje studijní cíl. Děláme-li něco s konkrétním cílem, pak máme mnohem větší šanci, že to skutečně uděláme. Toto platí ať už se rozhodnete pro jakýkoliv jazykový certifikát.

Chcete studovat na univerzitě v zahraničí?

  • Pokud hodláte pokračovat ve studiu německého programu na nějaké z univerzit v zahraničí bez jazykového certifikátu dokládajícího vaši úroveň znalosti cizího jazyka se neobejdete. Ať už se bude jednat o Německo, Rakousko nebo třeba Švýcarsko, kde bude probíhat výuka v německém jazyce, je jazykový certifikát nutností. 

Jakou mám úroveň němčiny?

Jednotlivé jazykové úrovně definuje univerzální Společný evropský referenční rámec (SERR), dokument Rady Evropy (anglicky CEFR, Common European Framework of Reference for Languages). Popisuje šest úrovní znalosti cizího jazyka A1, A2, B1, B2, C1, C2.

A1

Začátečník / Anfänger

➞ Odpovídající jazykové zkoušky:

A2

Mírně pokročilý / Grundlegende Kenntnisse

➞ Odpovídající jazykové zkoušky:

B1

Středně pokročilý / Fortgeschrittene Sprachverwendungh

➞ Odpovídající jazykové zkoušky:

B2

Vyšší středně pokročilý / Selbständige Sprachverwendung

➞ Odpovídající jazykové zkoušky:

Goethe-Zertifikat B2 , DSH“malá státní zkouška”, TestDaF

C1

Pokročilý / Fachkundige Sprachkenntnisse

➞ Odpovídající jazykové zkoušky:

Goethe-Zertifikat C1, DSH, “velká státní zkouška”, TestDaF

C2

Expert / Muttersprachliche Kenntnisse

➞ Odpovídající jazykové zkoušky:

Německé zkoušky a certifikáty:

ÖSD vs Goethe

Dva nejznámější německé jazykové certifikáty jsou Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) – Rakouský jazykový diplom a Goethe-Zertifikat (GZ). Oba certifikáty jsou uznávané ve všech německy mluvících zemích, cena se také nijak zvlášť neliší a počet testovacích center je v ČR stejný (13 testovacích center).

Jediný rozdíl je v tom, že ÖSD zkoušky jsou vedeny jako modulové, což znamená, že jednotlivé moduly mohou být absolvovány v odlišných termínech a pro Goethe-Zertifikat může uchazeč zvolit digitální nebo papírovou verzi.

 

Srovnání obtížnosti zkoušek a certifikátů

Můžeš se zapojit, sledovat:

Jazykové kurzy v ČR/zahraničí:

Co jít studovat?

Mentoři, kteří mají zkušenosti s němčinou:

Víš o příležitosti, která tu chybí? Dej nám o ní vědět!

david.cervinka@socide.cz