Menu Zavřeno

Zajímá mě

studium v zahraničí

 
Studium v zahraničí se stává v poslední době výzvou a zajímavou zkušeností pro studenty po celém světě. Strávit nějaký čas studiem v cizí zemi je skvělou příležitostí k osvojení si cizího jazyka, osamostatnění se, ale pro některé mladé lidi se mohou objevit takové okolnosti, jako například velká finanční zátěž, neznámé prostředí, přílišná administrativní zátěž před odjezdem a podobně, které je nakonec od takové cesty odradí. Studenti mohou v cizině studovat jak na střední, tak na vysoké škole. Přijetí a studium na střední škole se může zdát snadnější, ale vycestovat v mladém věku často neplnoletém s sebou nese úskalí v podobě zvládnutí osamostatnit se, odloučení od rodiny, blízkých, kamarádů na určitý čas a další. Studium na vysoké škole má nesporná pozitiva ve zralejším věku studentů, tím větší schopnosti adaptace v cizím prostředí, dále v možnosti výhodnějšího finančního zajištění v podobě nabídky stipendijních programů. V rámci studia na vysoké škole lze studovat různé stupně jako jsou bakalářské, magisterské nebo doktorandské programy.

Absolventi pobytů v zahraničí na jakékoliv úrovni školského systému hodnotí v naprosté většině takový pobyt jednoznačně kladně, jako zkušenost jedinečnou a neopakovatelnou, která změní člověka jednou provždy a posune ho správným směrem zejména k samostatnosti. Přesto musí ten, kdo zvažuje pobyt v cizí zemi se statusem studenta, být připraven na různá úskalí, ať již v podobě kulturního šoku, možných zdravotních obtíží, odloučení od svých blízkých a na další, na která se předem nelze připravit. V konečném důsledku pozitiva pobytu v zahraničí převažují, a právě překonávání různých překážek posílí každého a posune v jeho životě dopředu, k vlastním cílům včetně získání potřebného nadhledu a svého úhlu pohledu na svět.

Pro více informací navštivte tyto odkazy:
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/studovat-v-zahranici-nebo-vsadit-na-jistotu-a-zustat-doma-
https://www.kampomaturite.cz/pr-clanky/50-duvodu-proc-by-kazdy-mel-studovat-v-zahranic

Střední škola

Vysoká škola - bakalářské studium

Kdy začít?
1./2./3./4. ročník na střední škole.

Jak dlouho přijímací proces do zahraničí trvá?
V průměru 5-8 měsíců (začít nejpozději v září maturitního ročníku).

Kolik stojí přijímací proces? 
Potřebné testy, aktivity pro přihlášky, samotné poplatky univerzitám (liší se dle zemí a počtu univerzit na které se hlásíte), poplatek organizaci. V průměru samotný přijímací proces na univerzitu do zahraničí stojí okolo 20 000 czk.

Lze si vše zařídit sám bez organizace?
Určitě to možné je, nicméně služba jedné z organizací ti to velmi usnadní a ušetří čas a práci.

Co mně pomůže dostat se na VŠ do zahraničí?
Být aktivní i mimo školu (pracovní/dobrovolnické zkušenosti, vědomostní soutěže, sportovní úspěchy,…) otevřený novým výzvám, názorům, příležitostem, ochoten se přizpůsobit cizí kultuře a novému systému.

O čem přemýšlet než se pro studium v zahraničí rozhodnu?
Je potřeba si také rozmyslet do čeho, vám osobně, bude dávat smysl investovat. Není vůbec špatně se rozhodnout pro školu v ČR. Prestižní školy mají smysl studovat v zahraničí, avšak neplatí pravidlo, že každá průměrná zahraniční škola je lepší volbou než studium v ČR. Také dobré uvažovat o oboru, který chcete studovat a porovnat úroveň vzdělání daného oboru v ČR a na vybrané univerzitě v zahraničí.
 

Organizace, které ti pomohou se studiem v zahraničí:

Můžeš sledovat/zapojit se:

Možnosti při studiu v ČR:

Mentoři, kteří ti pomohou se studiem v zahraničí:

Víš o příležitosti, která tu chybí? Dej nám o ní vědět!

david.cervinka@socide.cz