Menu Zavřeno

INFORMACE

Pro mentory

Mentoringový program pro Aktivní Studenty je program podpory studentů, kteří již jsou nebo by chtěli být aktivní. Cílem je zprostředkovat studentům expertízu v oborech jejich zájmu a pomoci jim lépe se zorientovat a do budoucna v těchto oborech profilovat. Zároveň jim poskytnout osobní rady, jak tyto aktivity vhodně začlenit do svého života, aby to pro ně byla udržitelná cesta.

Student by po skončení programu:

  • Měl mít větší reálnou představu o tom, jak probíhá práce v daném oboru - jaké je uplatnění, jak intenzivní je práce, náročnost atd. - pokud byste mu umožnili vyzkoušet si dané věci na vlastní kůži, pozná to nejlépe
  • Měl umět lépe plánovat svůj čas a balancovat čas věnovaný škole/práci a ostatním činnostem (rodina, zdraví, mezilidské vztahy)
  • Měl být více motivovaný, pakliže se utvrdí v tom, že to je cesta, kterou se chce dál vydat
  • Měl být schopen přiznat si, že to naopak nemusí být cesta, kterou se chce vydat (po proniknutí více do hloubky)
  • Měl umět zajistit si potřebné věci sám bez neustálého dozoru/dohledu třetí osoby
  • Měl znát své silné a slabé stránky a pochopit, jak na nich dál zapracovat / jak je využít
  • Měl vědět, na kterých znalostech a dovednostech musí / chce zapracovat

CO JE ÚKOLEM MENTORA:

Aktivně naslouchat a být oporou

Zprostředkovat studentovi vhled do své práce

Probrat se studentem jeho zájmy, jeho dosavadní úspěchy i neúspěchy

Identifikovat pro studenta několik cílů, ke kterým by se měl student během programu směřovat

Pomoci studentovi s realizací kroků vedoucích k určeným cílům

Identifikovat oblasti, na kterých by měl student do budoucna zapracovat

Předat studentovi praktické vyzkoušené tipy, které by mu mohly usnadnit cestu za jeho cílem

Pomoci s čímkoli dalším, co Vás napadne a co studentovi něco přinese

Jak probíhá mentoring:

PODCAST

Natočíme s Vámi rozhovor, ve kterém se o Vás a Vašem oboru studenti dozví více

PŘIHLÁŠENÍ

Studenti se na webu budou moci přihlásit, že chtějí být mentorování právě Vámi, a poté společně vyhodnotíme, pro kterého studenta bude spolupráce dávat největší smysl

PROPOJENÍ

Propojíme Vás s vybraným studentem

MENTORING

Průběh samotného mentoringu

VYHODNOCENÍ

Společně vyhodnotíme, co oběma mentoring přinesl a jaké budou další kroky

Chcete se stát mentorem?

Celý projekt je neziskový, studenti za program neplatí a my ho organizujeme také bez nároku na finanční odměnu. Očekáváme proto, že i Vy do programu chcete vstoupit zejména proto, abyste pomáhali studentům na jejich životní cestě.

  • Upozorňujeme, že mentorem se nestanete automaticky po vyplnění formuláře, ale výběr probíhá průběžně a o jeho výsledku Vás budeme informovat co nejdříve.

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ (pro mentory):

POZNEJ SVÉHO MENTORA

Poslechni si podcast s jedním z mentorů.

S jednotlivými mentory budeme postupně natáčet podcasty, ve kterých více přiblížíme obor, kterému se mentor věnuje a možnosti, jak se v daném oboru dále zdokonalovat. Získáš tak detailnější obrázek toho, jestli je to cesta, kterou se budeš chtít vydat.

VYBER SI SVOU CESTU

Laboratoř nebo atletický ovál?

Poté, co skrze podcasty více poznáš jednotlivé obory, bude na Tobě, aby sis vybral/a cestu, kterou půjdeš dál. Mentor Tě na této cestě bude ze začátku provázet a ukáže Ti, jak postupovat dál.

Vybrané obory

AI / ROBOTIKA

DATOVÁ ANALÝZA

programování

grafika

video

FOTO

biologie

chemie

životní prostředí

astronomie

fyzika

medicína

psychologie

mez. vztahy

podnikání

ekonomie

jazyky

ŽURNALISTIKA

AKTIVNÍ STUDENTI

Přidej se i Ty do největší skupiny studentů, kteří se nebojí dělat něco navíc!